Maroji’ (Rujukan) kitab al-Ushul min ‘Ilmil Ushul

MAROJI’:

1. al-Qomus al-Muhith : al-Fairuz Abadi.

2. al-Kaukabul Munir syarh Mukhtashor at-Tahrir : al-Futuhi.

3. Minhaajul Ushul dan Syarahnya : matan oleh al-Baidhowi, pensyarahnya majhul bagi kami.

4. Syarhu Jam’il Jawami’ wa Hasyiyatuhu : Syarah oleh al-Muhli dan Hasyiyah oleh al-Bunani.

5. Roudhotun Nadzir dan syarahnya : pokok-nya oleh al-Muwaffiq, dan syarah oleh Abdul Qodir bin Badron.

6. Hushulul Ma’mul min ‘Ilmil Ushul : Muhammad Shiddiq.

7. al-Madkhol ila Madzhabi Ahmad ibni Hanbal : Abdul Qodir bin Badron.

8. Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul : asy-Syaukani.

9. Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah : penyusun : Abdurrahman bin Qosim.

10. al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ayah dan kakeknya.

11. Zaadul Ma’ad : Ibnul Qoyyim.

12. I’lamul Muwaqqi’in : Ibnul Qoyyim.

——————————————————————

Sebagai tambahan, kami cantumkan beberapa judul kutaib ushul fiqih -yang kami ketahui- yang biasa dikaji untuk pemula:

1. Risalah Lathifah Jaami’ah fii Ushulil Fiqhil Muhimmah, karya asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di.

2. al-Waroqot, karya al-Juwaini. (Ada kitab syarahnya oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Abdulloh bin Sholeh Fauzan, dll).

3. al-Ushul min Ilmil Ushul, karya asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin. (Ada kitab syarahnya oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri yang merupakan transkrip dari rekaman kajian beliau).

4. Talkhisul Ushul, karya asy-Syaikh Tsana-Ulloh az-Zahidi.

5. Ushulul Fiqh ‘Ala Manhaji Ahlil Hadits, asy-Syaikh Zakariyya bin Ghulam Qodir al-Bakistani.

6. dll.
Adapun kitab-kitab ushul fiqh untuk lanjutan :

1. Mudzakkaroh Ushulil Fiqh, karya asy-Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syanqithi (W. 1393 H).

2. Ma’alim Ushulil Fiqh ‘inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah, karya asy-Syaikh Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani.

3. Irsyadul Fuhul, karya al-Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani (W. 1250 H).

4. Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, karya al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusi (W. 456 H).

5. Ar-Risalah, karya al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (W. 204 H).

6. I’lamul Muwaqqi’in ‘an Robbil ‘Alamin, karya al-Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah (W. 751 H).

7. Syarhul Kaukabil Munir, karya Ibnu Najjar al-Futuhi (W. 972 H).

8. Roudhotun Nadzir wa Jannatul Manadzir, karya al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (W. 620 H).

9. Al-Muswaddah fi Ushulil Fiqh, oleh keluarga Taimiyyah.
Wallahu A’lam bish Showab.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: